Çocuklar için Oyunla Öğrenme

Türkçe Öğretmeni Fatma Oral, 29 Ekim 2021
Çocuk ve Oyun

Çocuklar oyunu ciddi bir iş olarak kabul eder ve oyun yoluyla dünyayı keşfeder. Oyun oynamak çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlarken öğrenmeyi destekleyen en güzel araçlardan biridir.

Çocuklara özellikle erken çocukluk döneminde temel bilgileri öğretmek için sıkça oyunlara başvurulur. Oyun oynamak:

  • Odaklanma süresini artırır,

  • Öğrenmeyi pekiştirir,

  • Öğrenilecek konuyu daha ilgi çekici hale getirir,

  • Takımdaşlığı arttırır,

  • İletişimi güçlendirir.

Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre değişkenlik gösteren oyunlar, çocukların gelişimi için yaşamsal bir öneme sahiptir. Çocuklar, yaşamında ihtiyaç duyabileceği bilgi ve becerileri oyun içinde kendiliğinden aktif olarak öğrenir. Özellikle kendiliğinden gelişen oyunlar, çocuk ve ona eşlik eden yetişkinler arasında güçlü bir iletişim becerisinin oluşmasını destekler. Kazanımları ne olursa olsun her bir oyun çocuğun insanı ve doğayı özümsemesine katkı sağlar. Takım oyunları, klasik oyunlar ve kağıt kalem oyunları… Herbirinin çocuğun kendini ifade etmesi ve sağlıklı gelişimi için bir alan yarattığını söyleyebiliriz. Gelin birlikte ne türden oyunlar oynayabileceğinize bir göz atalım.

Anısı Ne?

Malzemeler: Her katılımcı için kendine ait fotoğraflar.

Nasıl Oynanır?

- Her katılımcı kendisi için hatırası olan bir günün fotoğrafını getirir.

- Bir sağındaki kişiye fotoğrafı göstererek “Sence bu fotoğrafın anısı ne?” diye sorar.

- Karşıdaki kişi anısını tahmin ederek anlatır.

- Katılımcı fotoğraftaki anısını paylaşır.

- Oyunun ne tur oynanması istenirse her katılımcı o sayıda fotoğraf getirir. Fotoğraflar bitene kadar oyun sürer.

Kazanımlar:

- İletişim becerilerini güçlendirir, katılımcılara birbirini yakından tanıma fırsatı verir.

- Kendini ifade etme becerilerini destekler.

Yol Oyunu

Malzemeler: Büyük bir kağıt, kalem, çocuğun seveceği için bir ödül.

Nasıl Oynanır?

- Büyük bir kağıt üzerine bir yol çizin. Bu yolun etrafına dilediğiniz resimlemeyi yapabilirsiniz. Örneğin: ağaçlar, evler ve hayvanlar gibi.

- Yolu çizerken bazı engeller de çizin veya nesneleri engel olarak kullanın. Örneğin: kırmızı ışık, köprü, yola düşen bir ağaç dalı, yolda duran bir kedi vb. Burada istediğiniz sayıda ve farklılıkta engel oluşturabilirsiniz.

- Yolun başlangıç ve bitiş noktasını belirleyin. Bitiş noktasına çocuğun seveceği bir ödül yerleştirin. Bu minik bir oyuncak da, sevdiği bir meyve de olabilir.

- Bir piyon belirleyin ve bu piyonu başlangıç noktasına yerleştirin.

- Çocuk engelleri aşıp yolun sonuna ulaştığında ödülünü ona verin.

Kazanımlar

- Sorun çözme becerilerini geliştirir.

- Farklı bakış açılarını keşfetmesine olanak tanır.

- Yeni bilişsel yeteneklerini geliştirmesine destek olur.

Bil Bakalım

Malzemeler: Yapışkan not kağıdı ve kalem.

Nasıl Oynanır?

- Küçük yapışkan kağıtlarına bazı nesneler çizin. Örneğin: çiçek, yaprak, ağaç, güneş vb.

- Kağıtları ikiye katlayarak bir kavanoza/kaseye atın.

- Katılımcılardan biri kasedeki bir kağıdı seçer ve kağıttaki resme bakmadan kağıdı açarak kendi alnına yapıştırır.

- Karşısındaki katılımcı kağıt üzerindeki resmi karşı tarafa sözcüğün kendisini söylemeden anlatmaya çalışır.

Kazanımlar:

- Sosyal ilişkiler kurma ve iletişim becerilerine katkı sağlar.

- İletişim becerilerini güçlendirir.

Düğümlü İp Oyunu

Malzemeler: Grup sayısı kadar farklı renkte ip yumağı.

Nasıl Oynanır?

- Katılımcılar ikişerli gruplara ayrılır.

- Her gruba farklı renklerde birer yumak verilir.

- Her grup yumağı iki dakika içinde çok sıkı olmayan düğümler atarak karıştırır.

- İki dakika dolduğunda yumağını farklı bir gruba verir.

- Gruplar düğümleri çözerek yumağı açmaya çalışır. Tüm düğümleri ilk çözen grup oyunu kazanır.

Kazanımlar

- Sorun çözme becerisini geliştirir.

- Yaşamdaki farklı sosyal rolleri deneyimleyebilir.

- Paylaşma, işbirliği ve anlaşma yapma gibi kavramların pekişmesine yardımcı olur.

- Bekleme, sabır gibi kendini kontrol edebilme becerisine etkisi vardır.

- Liderlik becerisini destekler.

Oyunun çocuklar için hem bir öğrenme aracı hem de kendi duygu ve düşüncelerini yansıttığı bir ifade alanı olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle yetişkinler olarak çocuklarla oyun oynamak, onlara güvenli bir oyun alanı sunmak önceliğimiz olmalıdır. Unutmayalım ki biz yetişkinler ne kadar çok eğlenir ve kendimizi oyuna dahil edersek çocuklar da o denli keyif alacaklar ve aramızdaki bağlar kuvvetlenecektir.

Fatma Oral

Türkçe Öğretmeni