DSM 5 ve Otizm Spektrum Bozukluğu

DSM 5 ve Otizm Spektrum Bozukluğu DSM 5 Nedir?             Mental hastalıkların tariflenmesi, tüm tıp tarihi boyunca tartışmalara sebep olmuştur. Bu tartışmaları en aza indirebilmek amacıyla, İngilizcesi “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” olan ve Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı olarak çevirebileceğimiz bu rehberi profesyoneller tüm dünyada yaygın...

Read More

Davranış Değiştirme Yöntemleri

Davranış Değiştirme Yöntemleri Kestirim. Dikkati başka bir yöne yönlendirme. Yedekleme. Sonlandırma olarak gruplanabilir. Bu yöntemlerden ilk üçü problem davranışların belirlenmesiyle henüz problem davranış daha oluşmadan düzenleme yapmayı gerektirir. Sonlandırma ise, problem davranış oluştuktan sonra yapılan düzenlemeyi içermektedir. Kestirim: Çocukların ilgi ve gereksinimlerine uygun davranarak, sorunlu davranışların oluşumuna izin vermemek...

Read More

Etkinlik Çizelgeleri

Etkinlik Çizelgeleri Etkinlik çizelgeleri çocuğa öğretilecek davranış basamaklara bölünür ve bölünen her davranış adım adım resimlenir. Daha sonra ise çocuğun bu çizelgeyi takip ederek her bir basamağı yapması sağlanır. Basamaklar yapabilmesi için çocuğa fiziksel yardım sunulur. Bu fiziksel yardım sunulurken çocuğun arkasında durulup elinin üzerinden tutularak defterin sayfasını çevirip...

Read More

Gölge Öğretmenler

GÖLGE ÖĞRETMEN Özel gereksinim (zihin engeli, otizm, down sendromu, duygu ve davranış bozuklukları, iletişim ve sosyal becerilerde bozukluk, öğrenme güçlükleri, üstün zekâ ve yetenek) alanında daha nitelikli eğitimin hayata geçirilmesi ile ilgili TBMM harekete geçti. Kısa sürede ailelere danışmalık yapacak, öğrencilerle derse girecek ‘gölge öğretmen’ uygulaması kısa sürede hayata...

Read More

Verimli Bireysel Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır?

Verimli Bireysel Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır? Bireysel Eğitim Programı Nedir? Bir özel eğitim programıdır. Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir. Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden...

Read More

Otizmli Çocukların Kaynaştırma Eğitimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Otizmli Çocukların Kaynaştırma Eğitimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir. Her insanda olduğu gibi engelli çocuklar da, diğer insanlarla sosyal ilişki kurmak ve bunu sürdürmek, çevresi tarafından sevgi ve değer görmek, beğenilmek, takdir edilmek, hiç...

Read More

Otizmli Çocukların İletişim Becerileri

Otizmli Çocukların İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların özellikleri bir yelpaze içinde seyreder. Her bir otizmli çocuk otizmden farklı düzeyde etkilenmekle birlikte, bir alanda tipik gelişim düzeyine sahipken diğer bir alanda yaşıtlarına göre gecikme gösterebilir. Bu alanlardan biri de dil ve iletişim becerileridir. Aileler, çocuklarının otizmli olmasından...

Read More

Otizmli Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi

Otizmli Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi Sosyal beceriler bireyin toplum içerisinde yapması gereken davranışlardır. Sosyal beceriler sonradan öğrenilmiş davranışlardır bu yüzden kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Otizmli bireyler farklı nedenlerden ötürü sosyal becerilerini geliştirememekte ya da sahip oldukları becerileri yaşadıkları farklı sorunlar yüzünden sergileyememektedir. Normal gelişim gösteren bir bireye kıyasla otizmli...

Read More

Otizmli Çocuklarda Uygulamalı Davranış Analizi

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Otizm tedavisi için uygulanan yöntemler arasında en etkili olan ve bu nedenle en çok tercih edilen yöntem Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) yöntemidir. Uygulamalı davranış analizi davranışsal yöntem olarak da bilinmektedir. Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye ve kaynağını...

Read More

Otizmli Çocuklarda Duyusal İşlem Bozukluğu (SPD) Nedir?

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DUYUSAL İŞLEM BOZUKLUĞU (SPD) NEDİR? Duyusal işlem bozuklukları okul çağındaki çocukların %16 sında görülen bireyleri ve ailelerini etkileyen bilişsel ve davranışsal bir yetersizliktir. Otizmli çocuklarda yaşanan sosyal becerilerdeki yetersizliklerin duyusal işlem bozukluğuna olan etkisi üzerinde yapılan araştırma çalışmalarının sayısı maalesef çok az sayıdadır. Duyusal işlem bozukluğunun belirtileri...

Read More