Gölge Öğretmenler

GÖLGE ÖĞRETMEN

Özel gereksinim (zihin engeli, otizm, down sendromu, duygu ve davranış bozuklukları, iletişim ve sosyal becerilerde bozukluk, öğrenme güçlükleri, üstün zekâ ve yetenek) alanında daha nitelikli eğitimin hayata geçirilmesi ile ilgili TBMM harekete geçti. Kısa sürede ailelere danışmalık yapacak, öğrencilerle derse girecek ‘gölge öğretmen’ uygulaması kısa sürede hayata geçirilecek.

Evlerinden rehber eşliğinde servisle alınıp okulda öğretmene teslim edilen öğrenciler, adeta gölgesi haline gelen öğretmenleriyle sınıfa girip birlikte ders dinliyor, birlikte ders çalışıp, diğer öğrencilere göre eksiklerini kapatıyor.

 

Gölge öğretmenleriyle resim yapan, müzik dersine katılan, beden eğitim dersinde birlikte oyun oynayan çocuklar, böylece arkadaşlarıyla birlikte eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gölge öğretmenlikle, çocuğun bir rehber eşliğinde sınıfa getirilmesi, sınıfta da yine bir rehber öğretmenin onun gölgesi gibi okuldaki ve sınıftaki aktivitelerin yerine getirilmesi amacıyla o na yardımcı olmasını kast ediliyor. Çocuğun gölgesi gibi takip edecek, onun diğer arkadaşlarıyla, öğretmeniyle iletişime yardımcı olacak. Öğretmenin verdiği ödev ve görevleri yapmasında yardımcı olacak. Sonra götürecek servisine teslim edecek. Yine servisteki rehber öğretmeni ile evine teslim edilecek.

Gölge Öğretmen Kimdir?

Gölge öğretmen, okul yıllarında özel gereksinimi olan çocuklarla çalışan bir eğitim yardımcısıdır. Bu yardımcılar, çocukların tanıları ve öğrenme güçlükleri hakkında bilgi sahibidirler ve bu bilgileri eğitim ortamında uygun şekilde kullanırlar. Gölge öğretmen sağlanması çocuğun okula devam edebilmesi için en önemli ihtiyaçtır. Gölge öğretmen; çocuğun özel gereksinimlerini ve bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak okul hayatında çocuğa eşlik eder. Eğitim ortamında aile, okul ve çocuk üçgeninde aracı kişi olur. Gölge öğretmenin temel amacı; özel gereksinimleri olan çocuğa bağımsızlığını kazandırıp sınıf öğretmenine transfer etmek ve kendini tamamen geri çekmektir.

Gölge Öğretmenin Avantajları Nelerdir?

Gölge öğretmenin eşlik etmesi çocuğun eğitim ortamına entegre olmasında, ilgili tutum ve davranışları gösterebilmesinde birçok avantaj sunar ve çocuğun okuldaki başarısını olumlu yönde etkiler. Öğrenmenin kalitesini artırarak sınıf içerisindeki uyumu sağlar. Sonuç olarak çocuğun odaklanma, etkileşime girme, sınıfta aktif rol alma, sosyal beceriler geliştirme, akranlarıyla iletişim kurma ve davranışlarını kontrol etme gibi becerileri gelişir.

Gölge Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

  • Davranış sorunları yaşayan öğrencinin olumsuz davranışlarının azalmasını sağlamak.

 

  • Çocuğa, okul hayatında, özel ihtiyaçlarını ve kişisel özelliklerini dikkate alarak eşlik etmek.

 

  • Özel ihtiyaçları olan çocuğun akademik ve sosyal hayatını bağımsız olarak sürdürebilecek hale gelmesini sağlamak.

 

  • Sorumlu olduğu öğrenci için sınıf ortamında gereken uyarlamaları yapmak.

 

  • Sınıf ortamında işlenen konuları öğrencisinin öğrenme kapasitesine göre düzenlemek ve onun derslere katılımını sağlamak.

 

  • Öğrencisinin dikkatini odaklaması, yaşıtlarıyla iletişim kurması, sınıfta aktif rol alması, davranışlarını denetlemesi ve sosyal beceriler geliştirmesi için çalışmak.

 

  • Çocuğun sınıf dışındaki teneffüs, okul gezisi, etüt gibi ortamlarda akranlarına ve okula uyum sağlamasına yardımcı olacak sosyal ve iletişimsel beceriler edinmesine yardım etmek, daha kolay uyum sağlaması için gereken müdahaleleri yapmak.

Başarılı Bir Gölge Öğretmen Profili Nasıl Olmalıdır?

Gölge öğretmenlik büyük bir sabır, merhamet, şefkat, bilgi ve donanımı gerektiriyor. Kişide aranılan bu nitelikler çocukların öz güven kazanmasına, sosyal rolünü öğrenmesinde etkili rol oynuyor. Zira çocuk gölge öğretmenine alışmadığı, sevmediği sürece gelişme kaydetmek çok zor. Oyun ablalarımız çocuklarla aynı dili konuşmak için başlangıçta alışma evresi geçiriyor, ilgilerini çekiyor akabinde ise bilinçli bir şekilde çocuğun ilerleyişi için adım atıyor.

Pedagojik bilgi ve tecrübe sayesinde planlanan süre sonunda çocuklarda muazzam bir gelişme yaşanıyor. Parkta oyun oynamaktan dahi çekinen çocuklar bir süre sonra yaşıtlarıyla uyumlu hale geliyor. Sosyal fobi yüzünden okula gitmeyi reddeden sosyal ve akademik başarısızlık yaşayan çocuklar ise aynı şekilde cesur adımlar atabiliyor.

 

 

 

KAYNAKÇA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir