Otizm ve Asperger Sendromu Arasındaki Fark Nedir?

Asperger sendromu diğer insanlarla iletişimi oldukça zorlaştıran gelişimsel bir bozukluktur. Bireyin sosyal becerileri zayıf olduğu için arkadaş edinmede sorunlar yaşarlar. Asperger sendromu olan bireylerde bazı otizm özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin; sosyal becerilerde yetersizlik, rutine bağlılık, değişikliklere aşırı tepki gibi. Ancak otizmli bireylerin aksine Asperger sendromlu bireylerin konuşmaları normal gelişim gösteren bir bireyin konuşmasıyla aynı düzeyde gelişir, yani 2 yaşından önce konuşmaya başlarlar.

Asperger sendromu ve otizm birbirine oldukça benzeyen ancak belli farklılıklar gösteren gelişimsel bozukluklar olarak karşımıza çıkıyor. Genel hatlarıyla bakıldığında her iki durum da çocukluk döneminde kendini göstermeye başlayan, özellikle de sosyal iletişimi olumsuz yönde etkileyen bozukluklardır.

Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen Asperger sendromu ve otizm arasında bir takım belirgin farklılıklar bulunur. Otizmli bireylerde çoğu zaman dışarıdan gözlenebilen konuşma bozuklukları dikkat çeker. Asperger sendromlu bireylerin ise sözel konuşmalarında genel olarak bozukluk gözlenmez.

Otizmli bireylerin akademik becerileri gelişmemiştir. Çünkü otizm, öğrenmeyi zorlaştırır. Asperger sendromlu bireyler ise akademik açıdan başarı gösterir sorun yaşamazlar. Kimi zaman bu başarı normal seviyede ilerlerken kimi zaman bazı bireylerde normalin üstünde olarak da kendini gösterebilir.

Bu iki gelişimsel bozukluk arasındaki en belirgin farklardan biri de iletişim kurma isteğidir. Otizmli bireyler sosyalleşmek, insanlarla iletişim kurmak istemezler. Asperger sendromlu bireylerde bu durum daha farklıdır. Asperger sendromlu birey çevresiyle iletişim kurmak, sosyalleşmek ister. Ancak empati ve iletişim yeteneği gelişmemiş olduğu için bunu başaramaz. Dolayısıyla bu durum bireyde üzüntüye ve sosyalleşmekten uzaklaşmaya yol açar. Özellikle ergenlik döneminde ve ilerleyen yaşlarda Asperger sendromlu bireylerde depresyon belirtileri görülebilir.

Genel olarak Asperger sendromlu bireyler konuşabilen normal veya üstün zekalı otistik bireylerdir. Otizm ve asperger sendromunu ayıran en belirgin fark da budur. Asperger sendromlu bireylerin zeka düzeyleri gelişmiştir ve sosyal dil haricinde konuşma yetileri vardır. Otizmli bireylerin ise yaygın olarak zekaları Asperger sendromlu bireyler kadar gelişmeyebilir. Ayrıca otizmli bireylerde dil yetilerinin gelişmemiş olmasına bağlı konuşma bozukluğu görülür.

Asperger sendromunu teşhis etmek otizmi teşhis etmekten daha zordur. Otizmli bireyler kendilerini erken yaşta belli ederken Asperger sendromu olan birey çoğu zaman okul çağında yaşadığı sosyal ilişki problemleriyle kendini belli eder. Otizmle kıyaslandığında Asperger sendromlu bireylerin öz bakım becerileri gelişmiştir. Bu sebeple diğer bireylerle aralarındaki fark ancak sosyal ilişkilerdeki aksamalarla ortaya çıkar.

Asperger Sendromu Belirtileri

 • Sosyalleşmede/arkadaş edinmede ilgi eksikliği
 • Arkadaşlık kurma ve arkadaşlığı sürdürmede yetersizlik
 • Başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlayamamak (empati kuramamak)
 • Göz temasından kaçınmak ya da çok uzun süre baka kalmak
 • Yüz ifadeleri ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması
 • Vücut dilini anlayamama
 • Kişilerarası sınırlara uymama; mahremiyet algısının gelişmemesi
 • Seslere, dokulara, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet
 • Rutine aşırı bağlılık
 • El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan anlamsız vücut hareketleri
 • İroni, mecaz, kinaye, alay gibi dil kullanımını anlamada güçlük çekmek
 • Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme; diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanmama
 • Ses tonunu ayarlamada zorlanma (örneğin; yüksek sesle veya çok hızlı konuşurken aniden alçak sesle veya yavaş konuşmaya başlamak gibi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir