Otizmde Tanı Süreci

Otizmde tanı süreci 2 ana başlık altında ele alınır. Bunlar;

  • Tıbbi Tanı.
  • Eğitsel Tanı

Tıbbi Tanı

 

Tanıyı yalnızca alanında uzman doktorlar koyabilir. Otizmli çocuklar dışarıdan normal gelişim gösteren çocuklardan ayırt edilemez. Fakat davranışları normal gelişim gösteren bir çocuğa göre farklıdır. Doktorlar otizmli çocuklara tanı koyarken çocuğu gözlemler, gelişim testleri uygularlar ve ebeveynlerine çocuğun gelişimi hakkında sorular sorarlar. Otizm tanısı 12 aylıktan itibaren konabilir. Erken tanı, bir an önce eğitime başlanması açısından çok önemlidir. Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek uzmanlar çocuk psikiyatristleri ve çocuk nörologlarıdır.

1. Çocuk Psikiyatristi

Çocuk ruh sağlığını değerlendiren ve tanılayan doktordur. Çocuğu gözlemler, sizinle görüşmeler yapar, değerlendirmeler yapar. Tıbbi muayenesini yapar ve tanısını koyar. Gerekli durumlarda tıbbi tetkik ve ilaç tedavisi önerir.

Değişikliklerin takibi ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için düzenli aralıklarla (yılda 1 ya da 2 kez) çocuk psikiyatristine götürmelisiniz.

2. Çocuk nöroloğu

Çocuk nöroloğu çocuklardaki sinir sistemi ve beyin sorunları konusunda uzmandır. Çocuk nöroloğu da otizme ilişkin değerlendirme yapabilir. Çocuğunuzun otizmle ilişkili olabilecek farklı hastalıklarının da (sara nöbetleri gibi) ya da otizm dışında başka hastalıkların da olması durumunda da çocuk nörologları bazı tıbbi tetkikler ve tedaviler yapabilir. Ancak otizmli çocukların yalnızca dörtte birin de bu tarz sorunlar görülür.

Çocuğunuz Henüz Otizm Tanısı Almamışsa Hangi Kurumlara ve Uzmanlara Başvurabilirsiniz?
  • Anabilim dalı çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları bölümü bulunan bir üniversite hastanesine başvurabilirsiniz.
  • Çocuk ruh hastalıkları uzmanı veya çocuk nöroloğu bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerine başvurabilirsiniz.

Eğer çocuğunuz otizm tanısı alırsa, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu çıkartmanız gerekir.

 

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Almak İçin Ne Yapmalısınız?

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu almak için, Özürlü Sağlık Kurulu bulunan bir hastaneye başvurmalısınız. Özürlü Sağlık Kurulu; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh hastalıkları uzmanlarından oluşur.

Tıbbi tanılama süreci bittikten sonra tanıyı koyan uzman sizi eğitsel tanı için en yakın Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ne  yönlendirecektir. RAM ‘da çocuğun eğitsel değerlendirmesi alındıktan sonra çocuk için en uygun eğitim ortamı ve çocuğa gerekli olacak başka alanlardan (yürüme engeli varsa fizyoterapist, konuşmada sorunlar yaşıyorsa dil konuşma terapisti, duyu hassasiyeti varsa duyu bütünleme uzmanı vb.) Ek Hizmetler belirlenir.

Eğitsel Tanı

 

Eğitsel tanı ve değerlendirme sürecinde, çocuğun tüm gelişim alanlarındaki durumu ve akademik alanda yapabildikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenir. Ayrıca çocuğun hangi eğitim ortamında eğitim göreceğine dair aileye öneriler verilir ancak son söz aileye aittir. Bu dönemde aile; çocuğun gideceği kurum, alacağı eğitim ve ek hizmetler konusunda söz sahibi ve danışılan kişidir.

Çocuğun eğitsel değerlendirmesi RAM’da oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından birçok test ve çocuğun düzeyine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılama çocuğun tıbbi değerlendirmede raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim hikayesi, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik alandaki eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.

Eğitsel değerlendirme ve tanılama bittikten sonra çocuğun Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı hazırlanır. Bu belgeler, özel eğitim kurumlarında eğitim ve destek eğitim hizmeti alan öğrenciler için yıllık olarak yenilenir yapılması gerek değişiklik ya da eklemeler yapılır.

 

Eğitsel Tanı için RAM’a Verilecek Dilekçe ile Birlikte Gereken Evraklar:

  • Çocuğun, velisinin ya da okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu.
  • Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu.
  • Herhangi bir okula/kuruma kayıtlı olmayan bireyler için başvurduğu RAM’ın sorumluluk bölgesi içinde ikamet ettiğini gösteren belge.
  • Tıbbi tanılama ile ilgili sağlık kurulu raporu.
  • Çocuğun 3 adet fotoğrafı.
  • Çocuğun T.C. kimlik numarası nüfus cüzdanı fotokopisi.

RAM bünyesi içindeki Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu 60 gün içerisinde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunu ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını hazırlamakla yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir