Archive for Tag: çocuk gelişimi

Otizm ve Asperger Sendromu Arasındaki Fark Nedir?

Asperger sendromu diğer insanlarla iletişimi oldukça zorlaştıran gelişimsel bir bozukluktur. Bireyin sosyal becerileri zayıf olduğu için arkadaş edinmede sorunlar yaşarlar. Asperger sendromu olan bireylerde bazı otizm özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin; sosyal becerilerde yetersizlik, rutine bağlılık, değişikliklere aşırı tepki gibi. Ancak otizmli bireylerin aksine Asperger sendromlu bireylerin konuşmaları normal gelişim...

Read More

Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları

Otizm Spektrum Bozukluğu Otizm spektrumu, otizm belirtilerinin her çocukta aynı şiddetle ya da farklılıkta görünmemesinden dolayı bu belirtilerin odağındaki sorunların toplandığı geniş bir aralık olarak tanımlanabilir. DSM tanı kriterleri, APA’ nın (Amerika Psikoloji Derneği) birkaç yılda bir çıkarttığı ve tüm psiko-nörolojik problemlerin tanımının yapıldığı devasa bir kitapçıktır. Tanılama yapılırken...

Read More

Otizmi Olan Çocukların Aileleri Nelere Hazırlıklı Olmalıdır?

Otizmi olan bir çocuğu büyütmek çok streslidir. Diğer yetersizliklere kıyasla otizmli çocuğu olan ailelerin stres düzeyleri daha yüksektir ve aile içi yaşantıları da oldukça yorucudur. Çocuklarının otizm tanısı aldıktan sonra ailelerin belli duygu durumları vardır. Aileler ise bu duygu durumlarını en iyi şekilde yönetmeli ve çocuğu için en iyi...

Read More

Otizmin Belirtileri Nelerdir?

Otizm belli alanlarda oluşan yetersizlikler ile kendini belli eder. Bu alanlar ve bu alanların her birinde gözlenebilecek belirtiler şunlardır; Sosyal Becerilerdeki Yetersizlikler İsmi ile seslenildiğinde cevap vermeme. Göz teması kurmama. Kendi oyunuyla meşgul olup diğer çocukların oyunlarına katılmayıp tek başına oyun oynama. Oyuncak, yiyecek ya da herhangi bir nesnede...

Read More