Davranış Değiştirme Yöntemleri

Davranış Değiştirme Yöntemleri Kestirim. Dikkati başka bir yöne yönlendirme. Yedekleme. Sonlandırma olarak gruplanabilir. Bu yöntemlerden ilk üçü problem davranışların belirlenmesiyle henüz problem davranış daha oluşmadan düzenleme yapmayı gerektirir. Sonlandırma ise, problem davranış oluştuktan sonra yapılan düzenlemeyi içermektedir. Kestirim: Çocukların ilgi ve gereksinimlerine uygun davranarak, sorunlu davranışların oluşumuna izin vermemek...

Read More