Gölge Öğretmenler

GÖLGE ÖĞRETMEN Özel gereksinim (zihin engeli, otizm, down sendromu, duygu ve davranış bozuklukları, iletişim ve sosyal becerilerde bozukluk, öğrenme güçlükleri, üstün zekâ ve yetenek) alanında daha nitelikli eğitimin hayata geçirilmesi ile ilgili TBMM harekete geçti. Kısa sürede ailelere danışmalık yapacak, öğrencilerle derse girecek ‘gölge öğretmen’ uygulaması kısa sürede hayata...

Read More

Verimli Bireysel Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır?

Verimli Bireysel Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır? Bireysel Eğitim Programı Nedir? Bir özel eğitim programıdır. Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir. Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden...

Read More

Otizmli Çocukların Kaynaştırma Eğitimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Otizmli Çocukların Kaynaştırma Eğitimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir. Her insanda olduğu gibi engelli çocuklar da, diğer insanlarla sosyal ilişki kurmak ve bunu sürdürmek, çevresi tarafından sevgi ve değer görmek, beğenilmek, takdir edilmek, hiç...

Read More

Otizmli Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi

Otizmli Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi Sosyal beceriler bireyin toplum içerisinde yapması gereken davranışlardır. Sosyal beceriler sonradan öğrenilmiş davranışlardır bu yüzden kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Otizmli bireyler farklı nedenlerden ötürü sosyal becerilerini geliştirememekte ya da sahip oldukları becerileri yaşadıkları farklı sorunlar yüzünden sergileyememektedir. Normal gelişim gösteren bir bireye kıyasla otizmli...

Read More

Otizmli Çocukların Eğitim İle İlgili Hakları

Engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun 15. Maddesinde “hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır.” İbaresi yer...

Read More

Diyarbakır ABA Konferansı

Uluslarası ABA konferansı bu yıl Diyarbakır’da gerçekleşiyor. Uygulamalı Davranış Analizi alanında uzman eğitimci ve teorisyenlerin buluştuğu etkinlikte bu yıl Tolkido da yer alıyor. Standımıza bekleriz. Etkinlik hakkında detaylı bilgi için: http://abakonferansi.com/

Read More