DSM 5 ve Otizm Spektrum Bozukluğu

DSM 5 ve Otizm Spektrum Bozukluğu DSM 5 Nedir?             Mental hastalıkların tariflenmesi, tüm tıp tarihi boyunca tartışmalara sebep olmuştur. Bu tartışmaları en aza indirebilmek amacıyla, İngilizcesi “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” olan ve Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı olarak çevirebileceğimiz bu rehberi profesyoneller tüm dünyada yaygın...

Read More

Otizmli Çocukların Kaynaştırma Eğitimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Otizmli Çocukların Kaynaştırma Eğitimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir. Her insanda olduğu gibi engelli çocuklar da, diğer insanlarla sosyal ilişki kurmak ve bunu sürdürmek, çevresi tarafından sevgi ve değer görmek, beğenilmek, takdir edilmek, hiç...

Read More

Otizmli Çocukların İletişim Becerileri

Otizmli Çocukların İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların özellikleri bir yelpaze içinde seyreder. Her bir otizmli çocuk otizmden farklı düzeyde etkilenmekle birlikte, bir alanda tipik gelişim düzeyine sahipken diğer bir alanda yaşıtlarına göre gecikme gösterebilir. Bu alanlardan biri de dil ve iletişim becerileridir. Aileler, çocuklarının otizmli olmasından...

Read More

Otizmli Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi

Otizmli Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi Sosyal beceriler bireyin toplum içerisinde yapması gereken davranışlardır. Sosyal beceriler sonradan öğrenilmiş davranışlardır bu yüzden kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Otizmli bireyler farklı nedenlerden ötürü sosyal becerilerini geliştirememekte ya da sahip oldukları becerileri yaşadıkları farklı sorunlar yüzünden sergileyememektedir. Normal gelişim gösteren bir bireye kıyasla otizmli...

Read More

Otizmli Çocuklarda Uygulamalı Davranış Analizi

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Otizm tedavisi için uygulanan yöntemler arasında en etkili olan ve bu nedenle en çok tercih edilen yöntem Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) yöntemidir. Uygulamalı davranış analizi davranışsal yöntem olarak da bilinmektedir. Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye ve kaynağını...

Read More

Otizmli Çocuklarda Duyusal İşlem Bozukluğu (SPD) Nedir?

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA DUYUSAL İŞLEM BOZUKLUĞU (SPD) NEDİR? Duyusal işlem bozuklukları okul çağındaki çocukların %16 sında görülen bireyleri ve ailelerini etkileyen bilişsel ve davranışsal bir yetersizliktir. Otizmli çocuklarda yaşanan sosyal becerilerdeki yetersizliklerin duyusal işlem bozukluğuna olan etkisi üzerinde yapılan araştırma çalışmalarının sayısı maalesef çok az sayıdadır. Duyusal işlem bozukluğunun belirtileri...

Read More

Otizm ve Tablet Uygulamaları

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte otizmli çocuklarda küçük yaşlardan itibaren cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli teknolojik cihazlara karşı aşırı bir ilgi görülebilmektedir.   Baş Ucumuzdaki Tehlike   Genel olarak aileler, çocuklarının yanı başındaki bu tehlikenin farkında olmamakla birlikte bu teknolojileri zararsız görmekte ve bu sebeple çocuklarının tablet veya diğer...

Read More

Otizmin Nedenleri Nelerdir?

Her gelişimsel bozukluk ya da yetersizlikte de olduğu gibi, otizmin de gerçek anlamda nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, zihinsel işlevlerdeki bozukluğun otizmi tetiklediği, genetik faktörlerden kaynaklı olabileceği, çevresel faktörlerin doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası dönemlerde etkili olduğu ileri sürülmektedir. Genetik Nedenler Genetik faktörlerin otizm üzerindeki etkisi kabul...

Read More

Engelli Bireylerin Hakları Nelerdir?

Anayasanın 10 Maddesine ilave edilen (2010 yılı referandumunda) cümlede pozitif ayrımcılık gereği ”engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı” ifadesi yer alır. Anayasanın 42. maddesi 8. fıkrası; “Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır”. Anayasanın 49. maddesi; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.” Anayasanın...

Read More

Otizmi Olan Çocukların Aileleri Nelere Hazırlıklı Olmalıdır?

Otizmi olan bir çocuğu büyütmek çok streslidir. Diğer yetersizliklere kıyasla otizmli çocuğu olan ailelerin stres düzeyleri daha yüksektir ve aile içi yaşantıları da oldukça yorucudur. Çocuklarının otizm tanısı aldıktan sonra ailelerin belli duygu durumları vardır. Aileler ise bu duygu durumlarını en iyi şekilde yönetmeli ve çocuğu için en iyi...

Read More