Otizmde Tanı Süreci

Otizmde tanı süreci 2 ana başlık altında ele alınır. Bunlar; Tıbbi Tanı. Eğitsel Tanı Tıbbi Tanı Tanıyı yalnızca alanında uzman doktorlar koyabilir. Otizmli çocuklar dışarıdan normal gelişim gösteren çocuklardan ayırt edilemez. Fakat davranışları normal gelişim gösteren bir çocuğa göre farklıdır. Doktorlar otizmli çocuklara tanı koyarken çocuğu gözlemler, gelişim testleri...

Read More

Otizm Nedir?

Otizm doğuştan meydana gelen, belirtileri ilk 3 yaşlarında kendini belli eden gelişimsel bir yetersizlik ve nörolojik bir bozukluktur. Gelişimsel yetersizliklere kendi yaşıtlarına göre daha geç konuşma, kendi yaşıtları çocukların oynadıkları oyunlar ile ilgilenmeme durumları örnek verilebilir. Dünyanın pek çok yerinde toplumun ve ailelerin otizm hakkında farkındalığı yükselmediği için birçok...

Read More