DSM 5 ve Otizm Spektrum Bozukluğu

DSM 5 ve Otizm Spektrum Bozukluğu DSM 5 Nedir?             Mental hastalıkların tariflenmesi, tüm tıp tarihi boyunca tartışmalara sebep olmuştur. Bu tartışmaları en aza indirebilmek amacıyla, İngilizcesi “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” olan ve Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı olarak çevirebileceğimiz bu rehberi profesyoneller tüm dünyada yaygın...

Read More

Davranış Değiştirme Yöntemleri

Davranış Değiştirme Yöntemleri Kestirim. Dikkati başka bir yöne yönlendirme. Yedekleme. Sonlandırma olarak gruplanabilir. Bu yöntemlerden ilk üçü problem davranışların belirlenmesiyle henüz problem davranış daha oluşmadan düzenleme yapmayı gerektirir. Sonlandırma ise, problem davranış oluştuktan sonra yapılan düzenlemeyi içermektedir. Kestirim: Çocukların ilgi ve gereksinimlerine uygun davranarak, sorunlu davranışların oluşumuna izin vermemek...

Read More

Etkinlik Çizelgeleri

Etkinlik Çizelgeleri Etkinlik çizelgeleri çocuğa öğretilecek davranış basamaklara bölünür ve bölünen her davranış adım adım resimlenir. Daha sonra ise çocuğun bu çizelgeyi takip ederek her bir basamağı yapması sağlanır. Basamaklar yapabilmesi için çocuğa fiziksel yardım sunulur. Bu fiziksel yardım sunulurken çocuğun arkasında durulup elinin üzerinden tutularak defterin sayfasını çevirip...

Read More

Gölge Öğretmenler

GÖLGE ÖĞRETMEN Özel gereksinim (zihin engeli, otizm, down sendromu, duygu ve davranış bozuklukları, iletişim ve sosyal becerilerde bozukluk, öğrenme güçlükleri, üstün zekâ ve yetenek) alanında daha nitelikli eğitimin hayata geçirilmesi ile ilgili TBMM harekete geçti. Kısa sürede ailelere danışmalık yapacak, öğrencilerle derse girecek ‘gölge öğretmen’ uygulaması kısa sürede hayata...

Read More

Verimli Bireysel Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır?

Verimli Bireysel Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır? Bireysel Eğitim Programı Nedir? Bir özel eğitim programıdır. Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir. Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden...

Read More

Otizmde Tanı Süreci

Otizmde tanı süreci 2 ana başlık altında ele alınır. Bunlar; Tıbbi Tanı. Eğitsel Tanı Tıbbi Tanı Tanıyı yalnızca alanında uzman doktorlar koyabilir. Otizmli çocuklar dışarıdan normal gelişim gösteren çocuklardan ayırt edilemez. Fakat davranışları normal gelişim gösteren bir çocuğa göre farklıdır. Doktorlar otizmli çocuklara tanı koyarken çocuğu gözlemler, gelişim testleri...

Read More

Otizm Nedir?

Otizm doğuştan meydana gelen, belirtileri ilk 3 yaşlarında kendini belli eden gelişimsel bir yetersizlik ve nörolojik bir bozukluktur. Gelişimsel yetersizliklere kendi yaşıtlarına göre daha geç konuşma, kendi yaşıtları çocukların oynadıkları oyunlar ile ilgilenmeme durumları örnek verilebilir. Dünyanın pek çok yerinde toplumun ve ailelerin otizm hakkında farkındalığı yükselmediği için birçok...

Read More