DSM 5 ve Otizm Spektrum Bozukluğu

DSM 5 ve Otizm Spektrum Bozukluğu DSM 5 Nedir?             Mental hastalıkların tariflenmesi, tüm tıp tarihi boyunca tartışmalara sebep olmuştur. Bu tartışmaları en aza indirebilmek amacıyla, İngilizcesi “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” olan ve Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı olarak çevirebileceğimiz bu rehberi profesyoneller tüm dünyada yaygın...

Read More