Etkinlik Çizelgeleri

Etkinlik Çizelgeleri Etkinlik çizelgeleri çocuğa öğretilecek davranış basamaklara bölünür ve bölünen her davranış adım adım resimlenir. Daha sonra ise çocuğun bu çizelgeyi takip ederek her bir basamağı yapması sağlanır. Basamaklar yapabilmesi için çocuğa fiziksel yardım sunulur. Bu fiziksel yardım sunulurken çocuğun arkasında durulup elinin üzerinden tutularak defterin sayfasını çevirip...

Read More

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Dikkat Eksikliği Nedir? Çocuklarda dikkat eksikliği çocuğunuzun okuldaki başarısını ve sosyal ilişkilerini etkileyen karmaşık bir nörolojik bozukluktur. Dikkat eksikliğinin belirtileri kişiden kişiye değişmektedir ve bazen bu belirtileri tanımak zordur. Çoğu çocuğun birkaç dikkat eksikliği belirtisi göstermesi normaldir. Bu nedenle, dikkat eksikliği tanısı koymak için çocuğunuzu bir uzmanın muayene etmesi...

Read More

Otizm ve Tablet Uygulamaları

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte otizmli çocuklarda küçük yaşlardan itibaren cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli teknolojik cihazlara karşı aşırı bir ilgi görülebilmektedir.   Baş Ucumuzdaki Tehlike   Genel olarak aileler, çocuklarının yanı başındaki bu tehlikenin farkında olmamakla birlikte bu teknolojileri zararsız görmekte ve bu sebeple çocuklarının tablet veya diğer...

Read More

Otizmli Çocukların Eğitim İle İlgili Hakları

Engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun 15. Maddesinde “hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır.” İbaresi yer...

Read More

Otizmin Nedenleri Nelerdir?

Her gelişimsel bozukluk ya da yetersizlikte de olduğu gibi, otizmin de gerçek anlamda nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, zihinsel işlevlerdeki bozukluğun otizmi tetiklediği, genetik faktörlerden kaynaklı olabileceği, çevresel faktörlerin doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası dönemlerde etkili olduğu ileri sürülmektedir. Genetik Nedenler Genetik faktörlerin otizm üzerindeki etkisi kabul...

Read More

Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları

Otizm Spektrum Bozukluğu Otizm spektrumu, otizm belirtilerinin her çocukta aynı şiddetle ya da farklılıkta görünmemesinden dolayı bu belirtilerin odağındaki sorunların toplandığı geniş bir aralık olarak tanımlanabilir. DSM tanı kriterleri, APA’ nın (Amerika Psikoloji Derneği) birkaç yılda bir çıkarttığı ve tüm psiko-nörolojik problemlerin tanımının yapıldığı devasa bir kitapçıktır. Tanılama yapılırken...

Read More

Engelli Bireylerin Hakları Nelerdir?

Anayasanın 10 Maddesine ilave edilen (2010 yılı referandumunda) cümlede pozitif ayrımcılık gereği ”engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı” ifadesi yer alır. Anayasanın 42. maddesi 8. fıkrası; “Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır”. Anayasanın 49. maddesi; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.” Anayasanın...

Read More

Otizmi Olan Çocukların Aileleri Nelere Hazırlıklı Olmalıdır?

Otizmi olan bir çocuğu büyütmek çok streslidir. Diğer yetersizliklere kıyasla otizmli çocuğu olan ailelerin stres düzeyleri daha yüksektir ve aile içi yaşantıları da oldukça yorucudur. Çocuklarının otizm tanısı aldıktan sonra ailelerin belli duygu durumları vardır. Aileler ise bu duygu durumlarını en iyi şekilde yönetmeli ve çocuğu için en iyi...

Read More

Otizmde Tanı Süreci

Otizmde tanı süreci 2 ana başlık altında ele alınır. Bunlar; Tıbbi Tanı. Eğitsel Tanı Tıbbi Tanı Tanıyı yalnızca alanında uzman doktorlar koyabilir. Otizmli çocuklar dışarıdan normal gelişim gösteren çocuklardan ayırt edilemez. Fakat davranışları normal gelişim gösteren bir çocuğa göre farklıdır. Doktorlar otizmli çocuklara tanı koyarken çocuğu gözlemler, gelişim testleri...

Read More

Otizmin Belirtileri Nelerdir?

Otizm belli alanlarda oluşan yetersizlikler ile kendini belli eder. Bu alanlar ve bu alanların her birinde gözlenebilecek belirtiler şunlardır; Sosyal Becerilerdeki Yetersizlikler İsmi ile seslenildiğinde cevap vermeme. Göz teması kurmama. Kendi oyunuyla meşgul olup diğer çocukların oyunlarına katılmayıp tek başına oyun oynama. Oyuncak, yiyecek ya da herhangi bir nesnede...

Read More