Archive for Tag: tolkido

Otizmli Çocukların Eğitim İle İlgili Hakları

Engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun 15. Maddesinde “hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır.” İbaresi yer...

Read More

Otizm ve Asperger Sendromu Arasındaki Fark Nedir?

Asperger sendromu diğer insanlarla iletişimi oldukça zorlaştıran gelişimsel bir bozukluktur. Bireyin sosyal becerileri zayıf olduğu için arkadaş edinmede sorunlar yaşarlar. Asperger sendromu olan bireylerde bazı otizm özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin; sosyal becerilerde yetersizlik, rutine bağlılık, değişikliklere aşırı tepki gibi. Ancak otizmli bireylerin aksine Asperger sendromlu bireylerin konuşmaları normal gelişim...

Read More

Otizmin Nedenleri Nelerdir?

Her gelişimsel bozukluk ya da yetersizlikte de olduğu gibi, otizmin de gerçek anlamda nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, zihinsel işlevlerdeki bozukluğun otizmi tetiklediği, genetik faktörlerden kaynaklı olabileceği, çevresel faktörlerin doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası dönemlerde etkili olduğu ileri sürülmektedir. Genetik Nedenler Genetik faktörlerin otizm üzerindeki etkisi kabul...

Read More

Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları

Otizm Spektrum Bozukluğu Otizm spektrumu, otizm belirtilerinin her çocukta aynı şiddetle ya da farklılıkta görünmemesinden dolayı bu belirtilerin odağındaki sorunların toplandığı geniş bir aralık olarak tanımlanabilir. DSM tanı kriterleri, APA’ nın (Amerika Psikoloji Derneği) birkaç yılda bir çıkarttığı ve tüm psiko-nörolojik problemlerin tanımının yapıldığı devasa bir kitapçıktır. Tanılama yapılırken...

Read More

Engelli Bireylerin Hakları Nelerdir?

Anayasanın 10 Maddesine ilave edilen (2010 yılı referandumunda) cümlede pozitif ayrımcılık gereği ”engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı” ifadesi yer alır. Anayasanın 42. maddesi 8. fıkrası; “Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır”. Anayasanın 49. maddesi; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.” Anayasanın...

Read More

Otizmi Olan Çocukların Aileleri Nelere Hazırlıklı Olmalıdır?

Otizmi olan bir çocuğu büyütmek çok streslidir. Diğer yetersizliklere kıyasla otizmli çocuğu olan ailelerin stres düzeyleri daha yüksektir ve aile içi yaşantıları da oldukça yorucudur. Çocuklarının otizm tanısı aldıktan sonra ailelerin belli duygu durumları vardır. Aileler ise bu duygu durumlarını en iyi şekilde yönetmeli ve çocuğu için en iyi...

Read More

Otizmde Tanı Süreci

Otizmde tanı süreci 2 ana başlık altında ele alınır. Bunlar; Tıbbi Tanı. Eğitsel Tanı Tıbbi Tanı Tanıyı yalnızca alanında uzman doktorlar koyabilir. Otizmli çocuklar dışarıdan normal gelişim gösteren çocuklardan ayırt edilemez. Fakat davranışları normal gelişim gösteren bir çocuğa göre farklıdır. Doktorlar otizmli çocuklara tanı koyarken çocuğu gözlemler, gelişim testleri...

Read More

Otizmin Belirtileri Nelerdir?

Otizm belli alanlarda oluşan yetersizlikler ile kendini belli eder. Bu alanlar ve bu alanların her birinde gözlenebilecek belirtiler şunlardır; Sosyal Becerilerdeki Yetersizlikler İsmi ile seslenildiğinde cevap vermeme. Göz teması kurmama. Kendi oyunuyla meşgul olup diğer çocukların oyunlarına katılmayıp tek başına oyun oynama. Oyuncak, yiyecek ya da herhangi bir nesnede...

Read More

Otizm Nedir?

Otizm doğuştan meydana gelen, belirtileri ilk 3 yaşlarında kendini belli eden gelişimsel bir yetersizlik ve nörolojik bir bozukluktur. Gelişimsel yetersizliklere kendi yaşıtlarına göre daha geç konuşma, kendi yaşıtları çocukların oynadıkları oyunlar ile ilgilenmeme durumları örnek verilebilir. Dünyanın pek çok yerinde toplumun ve ailelerin otizm hakkında farkındalığı yükselmediği için birçok...

Read More