Verimli Bireysel Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır?

Verimli Bireysel Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır?

Bireysel Eğitim Programı Nedir?

Bir özel eğitim programıdır. Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.

Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak, belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.

Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.

Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.

Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uyguladıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır.

Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.

BEP’ in Amacı:

Çocuğun eğitsel değerlendirmesini yaparak, tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini ve gereksinimlerini belirlemek; aynı zamanda çocuğun tüm gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alarak uygun eğitim ortamlarına yerleştirmek ve çocukların uygun eğitim almalarını sağlamaktır.

BEP Nasıl Hazırlanır?

 • Öğrencinin o andaki performans düzeyi,

 • Normal   eğitim   programlarının   hangi   alanlarında   öğrenciye yönelik uyarlama yapılacağı,

 • Uzun dönemli amaçlar,

 • Kısa dönemli amaçlar,

 • Belirlenen amaçlara ulaşmak için uygun öğretim planları,

 • Öğrenciye sağlanacak özel ve destek eğitim hizmetleri,

 • Öğrenciye sunulacak hizmetlerin ne zaman   başlayacağını, devam edeceği ve biteceği süreyi, değerlendirme zamanlarını belirten zaman çizelgesi,

 • Öğrenciye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler, BEP’in hangi araçlarla ve nasıl değerlendirileceği, yazılarak öğrenci için en uygun plan hazırlanır.

BEP planı BEP ekibinde, öğretmende bulundurulur bir nüshası da aileye verilir. Bu sayede çocuğun gelişim ve ilerlemeleri ekibe katılan tüm kişiler tarafından izlenip değerlendirilebilir.

 

BEP Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

 1. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2509 std.) gereği, RAM yazısını takiben okul müdürü başkanlığında BEP komisyonu oluşturulur. (md.62).
 2. Öğrencinin performans düzeyi belirlendikten sonra BEP Kriter Çizelgesine işlenir.
 3. Öğrencinin düzeyine göre henüz başaramadığı amaçlar yıllık plana alınacaktır.
 4. Çizelgedeki her dersin alt basamağındaki amaç tamamlandıktan sonra üst basamağa geçilecektir.
 5. BEP hazırlanırken öğrencinin ilgi, istek ve yeteneği göz önüne alınacaktır.
 6. BEP doğrultusunda sınıf/branş öğretmeni yıllık plan hazırlayacaktır.
 7. BEP Kriter Çizelgesi, her kaynaştırma öğrencisi için ayrı ayrı doldurulacaktır. 
 8. Kaynaştırma eğitimi başladıktan sonra her eğitim-öğretim yılı sonunda BEP Değerlendirme Raporu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gönderilecektir.

Neden BEP Hazırlamak ve Uygulamak Zorundayız?

Engel türü ve derecesi ne olursa olsun tüm bireyler öğrenebilir. Çocuklarda, dil, problem çözme, zihinsel süreçler, davranışsal özellikler ve öğrenme özellikleri birbirinden farklılık gösterebilir. Öğrencinin eğitim ihtiyaçlarını yalnızca müfredatla sınırlandırmadan, toplumda kendisinden beklenen bağımsız yaşama becerilerinin öğretimine fırsat sağlar.

BEP’ in Yararları:

Öğrenci açısından yararı: Öğretim etkinliklerinin öğrencinin ihtiyacına göre belirlenmesini sağlar. Anne baba açısından yararı: Okul aile iş birliğinin artmasını sağlar. Öğretmen açısından yararı: Öğretim ve değerlendirme süreçlerini tanımlayan bir kılavuzdur. Toplum açısından: Öğrencilerin eğitimine yönelik iş birliği sağlar.

BEP Hazırlanırken Ebeveyne ve Özel Eğitime İhtiyacı Olan Birey’ e Görevler:

Ebeveyn:

 1. Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde ihtiyaçlarını iletir.
 2. Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir.
 3. Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar.

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Birey:

 1. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi ihtiyaçları ve isteklerini belirtir.
 2. Çalışmalara etkin biçimde katılır.
 3. Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

KAYNAKÇA:

 • Bep Hazırlayacak Ekibin Oluşturulması 08.03.2013

http://www.ozelegitimsitesi.com/dokuman/bep-hazirlayacak-ekibin-olusturulmasi.html

Erişim Tarihi (28.07.2019)

 • Bep Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar 08.03.2013

http://www.ozelegitimsitesi.com/tablo-formlar/beb-hazirlanirken-dikkat-edilecek-hususlar.html

Erişim Tarihi (28.07.2019)

 • Bep Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 04.02.2015

http://caliyorukoglu.blogspot.com/2015/02/bep-bireysellestirilmis-egitim-programi.html

Erişim Tarihi (28.07.2018)

 • Bireyselleştirilmiş eğitim programı (bep) nedir?

http://cankayaisokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/06/747227/dosyalar/2017_04/05145744_BEP_BYRYMY.pdf

Erişim Tarihi (28.07.2019)

 • Bep / Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nedir?

https://rehberlik.cokbilgi.com/yazi/bep-bireysellestirilmis-egitim-programi-nedir/

Erişim Tarihi (28.07.2019)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir